TAALWERK verzorgt trainingen op het snijvlak
van Nederlands/NT2 en communicatie.