WERKWIJZE

Taalwerk hanteert over het algemeen de
volgende werkwijze:

 1. Inventarisatie scholingsaanvraag
 2. Onderzoek gewenst eindniveau
 3. Intake en toetsing werknemer(s)
 4. Haalbaarheidsonderzoek
 5. Rapportage intake en haalbaarheidsonderzoek met aanbevelingen traject (tijdspad, werkwijze enz.).
 6. Advisering en eventuele doorverwijzing naar ander aanbod
 7. Beschrijving van begin- en eindtermen
 8. Trainingsaanbod/begeleiding/coaching
 9. Tussentijdse rapportages over vorderingen, belemmeringen, enz.
 10. Tussentijds onderzoek naar effecten training op de werkvloer.
 11. Evaluatie van het aanbod t.b.v. de betrokkene en opdrachtgever.