SCHRIFTELIJKE VAARDIGHEDEN

De cursus kan de volgende onderdelen bevatten:

spelling
werkwoordsvorming
zinsconstructies
idioom
leesstrategieën
woordkeuze en stijl
informeren, selecteren en ordenen
argumentatie en logica
kort en bondig formuleren
helder en eenduidig te interpreteren schrijven
doelgericht schrijven
afstemming op het publiek zoeken
zakelijke brieven, notities, verslagen, notulen enz.

TRAININGEN EN COACHING

MONDELINGE COMMUNICATIE

Terug