MONDELINGE COMMUNICATIE

De cursus kan de volgende onderdelen bevatten:

klankvorming en uitspraak
woordaccent en zinsintonatie
idioom
luistervaardigheid
non-verbale communicatie
situationeel-gebonden taalgebruik
feedback krijgen, feedback geven
effectief vragen stellen
argumenteren
afstemming zoeken, communicatie tweezijdig maken
gespreksvoering
presentaties geven, betogen houden, voorstellen doen
communicatieprocessen

TRAININGEN EN COACHING

SCHRIFTELIJKE VAARDIGHEDEN

Terug