TRAININGEN EN COACHING

Een greep uit het aanbod

Op ieder van de genoemde terreinen worden op de situatie toegesneden cursussen ontwikkeld.

Aanbod op het terrein van:

Gesprekstechnieken / conflicthantering
Telefoonbehandeling
Verstaanbaar spreken

Sociale vaardigheden
Interculturele communicatie
Presentatievaardigheden

Cursussen voor "dyslectici"

Rapporteren, notuleren

Inpassing werknemers in andere/nieuwe functies
Inpassing op de arbeidsmarkt
Begeleiding op de werkplek

Sollicitatietraining
Begeleiding sollicitatieprocedures
Toetsing capaciteiten (doelen/mogelijkheden)

Training intermediairen/ (personeels-)consulenten:
Ervaringen omzetten in een onderwijsleerproces
Effectief begeleiden
Omgaan met verschillende bedrijfsculturen
Omgaan met verschillende culturele achtergronden
Gespreksvoering / presentatietechnieken

MONDELINGE COMMUNICATIE

SCHRIFTELIJKE VAARDIGHEDEN

Terug